Stödjer utvecklingen av Anoccas breda pipeline av T-cellsterapier (TCR-T)

 New York, USA, & Södertälje, Sverige, 14 mars 2024 – Anocca AB (Anocca), ett ledande TCR-T-cellterapiföretag, och EmendoBio Inc. (EmendoBio), ett utvecklings- och genredigeringsläkemedelsföretag, tillkännagav i dag ett icke-exklusivt licensavtal för användning av EmendoBios nya OMNI-A4 genredigeringsteknologi för att påskynda tillverkningen och utvecklingen av Anoccas breda pipeline av TCR-T-cellterapier för svårbehandlade solida cancerformer.

“Att integrera EmendoBios teknologi i vår tillverkningsprocess stödjer Anoccas mål att generera cellterapiprodukter av högsta kvalitet. Detta nästa generations genredigeringssystem ger den precision och effektivitet som krävs för att täcka produktionen av vårt växande bibliotek av TCR-T-produkter i en högprecisionstillverkningsprocess. Vi är glada över att arbeta med EmendoBio för att utveckla genredigerade TCR-T[1]-cellterapier när vi förbereder oss för vårt första kliniska program som riktar in sig på den genetiska KRAS-mutationen i en svårbehandlad solid cancer, säger Anoccas vd och medgrundare, Reagan Jarvis.

“Detta icke-exklusiva licensavtal markerar en betydande milstolpe inom området för T-cellterapi”, säger Dr Ei Yamada, direktör för EmendoBio. “Tillsammans med Anocca anammar vi den delade visionen att utnyttja potentialen hos både genredigering och cellterapier för att uppnå en banbrytande inverkan på patienternas resultat. Vår kombinerade expertis kommer att öppna upp nya vägar för terapeutisk utveckling och tänja på gränserna för vad som är möjligt inom avancerad medicin.”

Anocca säkrade nyligen en GMP-tillverkningslicens från de svenska tillsynsmyndigheterna för sin produktionsanläggning för cellterapi, den största i Norden. EmendoBios teknologi stärker Anoccas tillverkningsförmåga och är en bra grund för bolagets ambitiösa mål att nå fler patienter snabbare med personliga behandlingar inriktade på de underliggande genmutationerna bakom svårbehandlade cancerformer. Den licensierade genredigeringsteknologin är en del av EmendoBios portfölj av patentskyddade teknologier utvecklade för att vara mycket aktiva och specifika för cellterapiapplikationer.

Anoccas och EmendoBios engagemang för innovation och vetenskaplig excellens bäddar för en lovande framtid inom T-cellterapi. Avtalet understryker inte bara betydelsen av samarbeten inom biotekniksektorn utan förstärker också båda företagens engagemang för att förbättra behandlingsresultatet för patienter globalt.

[1] TCR-T-terapier: T cell receptor-engineered T cell therapies – en typ av cellterapi som använder T cellers naturliga målinriktningsförmåga för att identifiera och utrota sjuka celler som cancer.

###

Om EmendoBio Inc.

EmendoBio är ett nästa generationens bolag för CRISPR-genredigering. EmendoBio använder sin egenutvecklade teknologi för att möjliggöra genredigering med hög precision, vilket är avgörande för utvecklingen av säkra medicinska tillämpningar inom genomredigering. Baserat på banbrytande bioinformatik, nya genredigeringsstrategier och det senaste inom proteinteknikverktyg, breddar EmendoBios nya nukleasutvecklingsplattform, OMNI, målområdet inom genomet medan dess målspecifika optimeringsplattform möjliggör mycket exakt redigering samtidigt som hög effektivitet upprätthålls.

EmendoBios egenutvecklade OMNI-nukleaser är också designade för att minska “off-target”-effekter, d.v.s. klyvning på andra platser än de avsedda generna. Att uppnå sådan precision är en stor utmaning för genomredigeringsterapier.

Kapaciteten hos OMNIs teknologiplattform, i samverkan med djup expertis inom precisionsmedicin och proteinteknik, ger EmendoBio en unik fördel i att adressera olika terapiområden, inklusive hematologi, kardiovaskulär medicin, oftalmologi, onkologi och andra sjukdomsområden.

Om Anocca AB

Anocca är ett helt integrerat biofarmaceutiskt företag som utvecklar bibliotek av TCR-T-produkter för att revolutionera behandlingen av solida cancertumörer. Dess egenutvecklade teknologier har utformats för att avsevärt bredda TCR-T-utvecklingen, vilket gör det möjligt att systematiskt generera behandlingar som utrustar immunsystemet mot de mest svårbehandlade solida cancerformerna.

Anocca har en avancerad forsknings- och utvecklingsinfrastruktur, som stöds av skräddarsydd mjukvara och tillverknings- och processutvecklingsfaciliteter. Dess unika utvecklingsplattform använder programmerbara mänskliga celler för att återskapa och manipulera kroppens naturliga T-cellsimmunitet.

Följ Anocca på LinkedIn och www.anocca.com.

För mer information, kontakta:

Anocca AB

Mark Farmery, CDO

media@anocca.com

 

Scius Communications (för Anocca AB)

Katja Stout

Tel: +44 7789 435 990

katja@sciuscommunications.com

Daniel Gooch

Tel: +44 7747 875 479

daniel@sciuscommunications.com

EmendoBio Inc.

Naoya Satoh, CEO

Tel: +81 3 5730 2630

nsato@emendobio.com

Noa Wertheimer

Tel: +972 54 6437741

noaw@emendobio.com

< Back to newsroom