Södertälje, 22 juli 2021 – Anocca AB, ett världsledande svenskt bioteknikbolag för utveckling av T-cellsbehandlingar mot cancer, autoimmuna sjukdomar och virusinfektioner, meddelade idag att bolaget har stängt en serie B-finanseringsrunda på 400 miljoner kronor (47 miljoner dollar) för att accelerera utvecklingen av sin unika portfölj av T-cellsreceptorer (TCR) in i kliniska fas I/IIa-studier.

Bakom finansieringen står en grupp framstående nordiska investerare, med Robur Ny Teknik, Ramsbury Invest och ledande family offices, inklusive Harald Mix och Robert Andreen, samt befintliga ägare, däribland Mellby Gård, Nidoco och medgrundaren Mikael Blomqvist via Michano.

“Med denna finansieringsrunda har vi nu tagit in över 100 miljoner dollar sedan starten 2014. Detta är ett ytterligare starkt erkännande av vår banbrytande teknologi. Anoccas team har utvecklat och operationaliserat unika och industriledande teknologier som möjliggör ett effektivt och systematiskt framtagande av TCR-T-behandlingar (TCR-modifierade T-cellsterapier). Med denna finansiering kan vi påskynda vidareutvecklingen av vår breda onkologiska TCR-portfölj in i kliniska studier med våra interna tillverkningsresurser. Vi fortsätter att metodiskt realisera vår vision att leverera dessa revolutionerande nästa generations T-cellsimmunterapier för nya behandlingar av cancer”, säger Anoccas VD och medgrundare Reagan Jarvis.

T-cellsreceptorer utrustar vissa typer av vita blodkroppar, så kallade T-celler, så att de kan känna igen och bekämpa cancerceller. Med Anoccas unika teknologier tas T-celler fram som specifikt känner igen just de målmolekyler, så kallade antigener, som varje enskild individs tumör uppvisar. Detta möjliggör säkra, skräddarsydda behandlingar för fler patienter än vad hittills har varit möjligt.

Anoccas teknologiplattform är ett genombrott i framtida cancerbehandlingar och har genererat en TCR-portfölj mot flera antigenklasser, inklusive terapeutiska mål som delas mellan tumörer, mot specifika genetiska mutationer som driver cancer och mot virus som orsakar cancer. Anoccas TCR-T-cellsterapier öppnar upp ett mycket brett behandlingsfält som inte är åtkomligt med existerande immunterapier.

“För att fullt ut kunna utnyttja potentialen hos nya teknologier krävs det att infrastrukturen finns på plats för att göra verksamheten industriellt skalbar. Detta är precis vad vi har gjort på Anocca genom att systematiskt bygga en bred industrialiserad teknologiplattform med omfattande automatiserings- och programvaruverktyg och vår egen tillverkningsanläggning som gör att vi kan genomföra flera kliniska program parallellt och i egen regi. Detta är en fantastisk framgång för europeisk läkemedelsutveckling, där Anocca framstår som en global vetenskaplig och teknologisk ledare inom TCR-T-cellsimmunterapi”, säger Anoccas styrelseordförande och tidiga investerare Hans Stråberg.

”Vi ser det som mycket positivt att Anocca, ett pre-kliniskt bioteknikbolag, har genomfört en av de största privata svenska life science kapitalanskaffningarna under de senaste 20 åren”, säger Lars Hevreng som varit Danske Banks finansiella rådgivare till Anocca.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anocca
Vice President Business Development
Mark Farmery
+46 (0)76 647 49 42
mark.farmery@anocca.com

Scius Communications (för internationell media)
Katja Stout
+44 (0)77 8943 5990
katja@sciuscommunications.com

Daniel Gooch
+44 (0)7747875479
daniel@sciuscommunications.com

Cord Communications (för svensk och nordisk media)
Mikael Widell
+46 (0)70 311 99 60
mikael.widell@cordcom.se

 

Om Anocca

Anocca är ett unikt svenskt bioteknikbolag som grundades 2014 av dess nuvarande VD Reagan Jarvis och serieentreprenören Mikael Blomkvist. Företaget leds av en erfaren ledningsgrupp och har tagit in över 100 miljoner dollar i finansiering från ledande nordiska investerare som Robur Ny Teknik, Ramsbury Invest, Mellby Gård, Nidoco och Michano, med Danske Bank som rådgivare. Anoccas team med över 65 anställda är verksamma i Södertälje, Sverige.

Anocca är verksamt inom immunologi och det mänskliga adaptiva immunsystemet. Immunterapi bygger på att få kroppens eget immunförsvar att känna igen cancerceller. Immuncellerna modifieras utanför kroppen och förs sedan tillbaka för att döda cancercellerna. Anocca använder sin skalbara teknologi för precisionsanalys för att utveckla unika TCR-T-cellsimmunterapier för att behandla cancer och andra allvarliga sjukdomar, som till exempel infektionssjukdomar och autoimmuna sjukdomar. Företaget är en pionjär med en industrialiserad analytisk teknologiplattform som gör det möjligt att erbjuda riktade, cellbaserade terapier. Anocca har en helt integrerad FoU-infrastruktur, med en rad skalbara analysplattformar som utnyttjar omfattande bibliotek med konstruerade celler och kompletteras med en klinisk tillverknings- och processutvecklingsanläggning. Företaget räknar med att ta flera TCR-T-terapier till klinik.

För mer information om Anocca, besök www.anocca.com och följ vår LinkedIn.

< Back to newsroom