Södertälje den 31 maj 2023 – Anocca AB meddelar idag att bolaget tillförs 400 miljoner kronor genom en nyemission ledd av AMF och Mellby Gård. Kapitaltillskottet kommer att användas för att vidareutveckla bolagets unika process som gör det möjligt att i industriell skala generera och tillverka nästa generations cellterapier mot cancer. Finansieringen innebär även att Anocca kan ta bolagets första produkter in i klinisk prövning.

Finansieringen samlar en solid grupp av nuvarande och nya investerare, däribland Mellby Gård, AMF, Michano, Swedbank Robur, Ramsbury, Nidoco och ett flertal välkända family offices och privatinvesterare.

”De senaste åren har vi gjort stora framsteg i automatiseringen av vår forskningsplattform. Dessutom har vi med hjälp av våra storskaliga och precisa analysmetoder kunnat ta fram ytterligare data som stärker de produkter som nu är på väg in i klinisk prövning. Kapitaltillskottet kommer att finansiera den fortsatta expansionen av Anoccas forskning, utveckling och tillverkning samt starten av en första klinisk prövning som planeras att initieras under 2024”, säger Reagan Jarvis, vd på Anocca.

Anocca använder sig av högspecialiserade patenterade analysmetoder för att identifiera och producera de T-celler från kroppens immunförsvar som kan bekämpa en specifik tumör. Processen är unik och Anocca tar sikte på att bli världens första bolag som i industriell skala kan identifiera lämpliga angreppspunkter på tumörceller och generera matchande T-cellsreceptorer (TCR:er); en sorts receptorer som styr aktiviteten hos immunsystemets T-celler. Varje aktiv TCR som Anocca identifierar kan vidareutvecklas till en högspecialiserad cancerbehandling, TCR-T.

”Vi uppskattar den här möjligheten att investera i ett så intressant och viktigt svenskt forskningsbolag som Anocca. Bolaget rör sig i framkanten inom cancerforskning och läkemedelsutveckling, med sin unika förmåga att skapa en mängd olika behandlingar med mycket hög precision. De har en imponerande kapacitet och position redan idag, och mycket intressanta planer för sin framtida expansion och utveckling. Vi ser fram emot att vara en del av Anoccas kommande tillväxtresa, och tror att det här kommer att vara en investering som är bra för såväl våra pensionssparare, som för Sverige och svensk forskning, och inte minst givetvis för alla de patienter som kommer att kunna få en bättre vård med hjälp av Anoccas nytänkande lösningar,” säger Anders Oscarsson, aktiechef och ägaransvarig på AMF.

Cellterapier har de senaste åren visat en enorm potential i behandlingen av cancer. De cellterapier som används idag, CAR-T, har revolutionerat behandlingen av vissa cancerformer men är bara användbara på mindre än 10 procent av alla tumörtyper. Trots det har CAR-T på kort tid gett upphov till en mångmiljardmarknad. Nästa generation cellterapier, TCR-T, har till skillnad från CAR-T potential att angripa i stort sett alla cancerformer.

”Anoccas unika process skapar närmast oändliga möjligheter att generera nya TCR-T:er på löpande band. Det gör att vi nu har chans att etablera ett svenskt bolag som en global ledare inom framtidens cancerbehandlingar”, säger Hans Stråberg, styrelseordförande i Anocca.

Anocca grundades 2014 och har idag 100 anställda. Bolagets verksamhet omfattar både forskning och tillverkning och drivs i AstraZenecas tidigare anläggningar i Södertälje. De senaste åren har Anocca fokuserat på att automatisera och expandera sin plattform för att identifiera rätt mål på tumörcellerna och matchande TCR:er, samtidigt som bolaget förberett ett regulatoriskt godkännande av tillverkningsanläggningen. Inklusive den aktuella kapitalanskaffningen har Anocca sammantaget tillförts 1,3 miljarder kronor i riskkapital. Därutöver beviljades Anocca i december 2022 ett riskkapitallån från Europeiska investeringsbanken, EIB, på 25 miljoner euro.

Danske Bank har varit finansiell rådgivare till Anocca i samband med transaktionen.

 

För mer information, kontakta:

Jacob Michlewicz, Chief Financial Officer
+46 731 57 15 34
jacob.michlewicz@anocca.com
www.anocca.com

 

Bakgrund: Anoccas unika process för att identifiera TCR:er

Varje dag oskadliggör immunsystemet tumörceller som är på väg att utvecklas till cancer. Detta sker via immunförsvarets T-celler som identifierar tumörcellerna genom en avancerad igenkänningsprocess. Varje tumörcell har tusentals olika sätt att presentera sig för kroppens T-celler och för att kunna känna igen alla dessa varianter har varje T-cell en unik receptor. Kroppen kan göra en triljon (1018) olika varianter av dessa T-cellsreceptorer (TCR:er) och när exakt rätt TCR hittar en matchande signalmolekyl på tumörcellen aktiveras T-cellen som då effektivt förstör tumörcellen. Cancer uppstår när den växande tumören får överhanden över T-cellsförsvaret.

Genom att i labbmiljö skynda på och manipulera denna komplexa biologiska process kan Anocca identifiera de bästa angreppspunkterna och matchande varianter av TCR:er för varje tumörtyp. Dessutom tar Anocca hänsyn till de variationer som finns mellan olika människor för hur en specifik tumör presenteras för immunsystemet.

Anoccas process är uppdelad i tre delar: 1) att identifiera de vanligaste sätten som en specifik tumör presenterar sig på 2) att hitta den matchande TCR:en och 3) att validera att matchningen är potent och säker. När väl Anocca identifierat och validerat exakt rätt TCR – av en triljon möjliga varianter – kan T-celler från en patient modifieras i labbmiljö så att de börjar producera rätt TCR. Därefter får patienten tillbaka cellerna med hjälp av infusion. Denna behandling där man modifierar T-celler kallas för TCR-T.

Det finns flera TCR-T:er under utveckling globalt, men Anocca är ensamma om att kombinera en storskalig approach med mycket hög precision vilket innebär att bolaget kan generera nya högspecialiserade TCR-T:er på löpande band. I dagsläget har Anocca ett växande bibliotek med TCR:er där samtliga har potential att utvecklas till effektiva terapier mot olika cancertyper i flera olika patientgrupper.

< Back to newsroom