Nordens största anläggning för tillverkning av cellterapier för klinisk prövning

SÖDERTÄLJE, 30 januari 2024 – Anocca AB, ett ledande TCR-T[1]-cellterapiföretag, meddelade i dag att det har erhållit ett certifikat om god tillverkningssed (GMP) från Läkemedelsverket för sin egen tillverkningsanläggning för cellterapier.

Tillverkningslicensen banar väg för Anoccas första kliniska prövning och långsiktiga strategi för att främja utvecklingen av produktbibliotek av precisionsinriktade cellterapier för olika cancerformer och som täcker breda patientpopulationer. Anocca har utvecklat validerade produktbibliotek mot värdefulla cancermål inklusive KRAS, PRAME och MAGE, med mer än 40 prekliniska produktkandidater i pipelinen.

“GMP-certifiering av vår tillverkningsanläggning är en avgörande milstolpe som gör att vi med tillförsikt kan ta den första av många TCR-T-cellterapier till klinisk prövning”, säger Reagan Jarvis, medgrundare och vd, Anocca, “Patienterna har ett enormt medicinskt behov, och TCR-T är en terapeutisk modalitet med potential att transformera patienternas behandlingsresultat.”

Anoccas längst utvecklade produktbibliotek av TCR-T-terapier är inriktade på KRAS-mutationer som är ansvariga för extremt aggressiva former av cancer. Dessa TCR-T-produkter kommer att tillverkas med hjälp av nästa generations autologa teknologier som utnyttjar icke-viral genredigering för att infoga Anoccas terapeutiska TCR (T cell Receptor) in i en patients egna T-celler. Anocca kommer att initiera sitt första kliniska program för svårbehandlade solida tumörindikationer med TCR-T-terapier som täcker flera KRAS-mutationsformer och patientsegment.

“Vårt tillvägagångssätt tillåter oss att exakt kartlägga viktiga men outforskade solida tumörmål som KRAS och sedan finjustera Anoccas TCR-T-produkter mot dem. Nästa generations icke-virala genredigering erbjuder precisionen och effektiviteten som behövs för att skala ut tillverkningen av våra breda TCR-T-produktbibliotek.” Säger Hugh Salter, Chief Scientific Officer (CSO), Anocca.

[1] TCR-T-terapier: T cell receptor-engineered T cell therapies – en typ av cellterapi som använder T-cellers naturliga målinriktningsförmåga för att identifiera och utrota sjuka celler som cancer.
[2] Produktbibliotek: Flera olika TCR-T-produkter som betjänar olika befolkningssegment men riktar sig mot en enda cancermutation.

 

För mer information, kontakta:

Anocca
Mark Farmery, CDO
media@anocca.com

Scius Communications
Katja Stout
+447789435990
katja@sciuscommunications.com

Daniel Gooch
+447747875479
daniel@sciuscommunications.com

 

Om Anocca AB

Anocca är ett helt integrerat biofarmaceutiskt företag som utvecklar bibliotek av TCR-T-produkter för att revolutionera behandlingen av solida cancertumörer. Våra egenutvecklade teknologier har utformats för att avsevärt bredda TCR-T-utvecklingen, vilket gör det möjligt för oss att systematiskt generera behandlingar som utrustar immunsystemet mot de svårast att behandla solida cancerformerna för de bredaste patientpopulationerna. De ledande TCR-T-kandidaterna från vårt 40+ prekliniska produktbibliotek riktar sig mot KRAS-mutationer och kommer att gå in i klinisk utveckling under 2024.

Anocca har en avancerad forsknings- och utvecklingsinfrastruktur, som stöds av skräddarsydd mjukvara och tillverknings- och processutvecklingsfaciliteter. Vår unika utvecklingsplattform använder programmerbara mänskliga celler för att återskapa och manipulera kroppens naturliga T-cellsimmunitet. Följ oss på LinkedIn.

< Back to newsroom